Projektbeskrivning

Rå vindyta som SMK Entreprenad byggde om till nya kontor.

Projektdetaljer

  • Drabanten Vind

Grund till isolering vind.

Isolering av vinden

Gång med textilmatta.

Pentry

Mötesrum

Platsbyggd trappa upp till pentryt.